Vad har Norrland att erbjuda?

Frågan i rubriken är naturligtvis retorisk. Att Norrland har mycket att erbjuda borde stå klart för de allra flesta. Även den svensk som aldrig satt sin fot norr om Stockholm har i de allra flesta fall tagit del av Norrlands resurser, eftersom 36 % av landets totala elproduktion kommer från vattenkraftverken i de norrländska älvarna. Dessa älvar börjar i fjällen och hinner bli breda och kraftiga innan de når Östersjön. Älvarna är en av Norrlands naturresurser, men det finns flera.

Även om Norrland inte har ett speciellt kallt klimat, för att ligga så pass långt norrut som det gör, så är kylan faktiskt en annan naturresurs, som nog kan komma att spela en stor roll i framtiden. Visserligen gör Golfströmmen att det inte är lika kallt i Umeå som i Ojmjakon i Sibirien (som ligger på samma breddgrad) under vintern, men det blir heller inte lika varmt i Norrland som i det ryska inlandet på sommaren.

Våra liv blir allt mer digitala, och allt mer av den information som vi väljer att lagra om oss själva hamnar på servrar i IT-företagens datacenter. Att undvika att dessa servrar blir överhettade kräver en hel del elektricitet, men genom att förlägga ett datacenter till en ort i Norrland går det att spara pengar. Tillgången på billig kyla fick Facebook att lägga ett av sina datacenter i Luleå, och troligen kommer fler IT-jättar att göra på samma sätt.

IT och dess motsats

Kanske kommer denna utveckling att dessutom, ironiskt nog, få till följd att en annan av Norrlands resurser uppmärksammas än mer. Nämligen naturen. Norrland har en låg befolkningstäthet och storslagna naturområden, inte minst i form av fjällen och de älvar som inte har dämts upp för att producera el. Mer IT i våra liv kommer att få allt fler svenskar att längta efter orörd natur, och förhoppningsvis kommer vi även att få mer fritid om den nya digitala tekniken gör att vi kan arbeta mer effektivt. Då kan vi tillbringa mer tid i den norrländska naturen.

Många från de södra delarna av landet har åkt skidor i Åre, eller bestigit Kebnekajse. Men det finns betydligt mer än så att göra i Norrland. Långfärdsskridskor har blivit allt populärare de senaste åren, och men har än så länge inte dragit till sig turistnäringens intresse. Det är dock troligt att det snart kommer att finnas en skridskoturism på samma sätt som det finns en skidturism. Förutom den storslagna naturen och lugnet kommer många turister söderifrån då också att upptäcka andra aspekter av det norrländska, som maten och kulturen. Det finns flera hembygdsmuséer runt om i Norrland, och en Norrlandsopera i Umeå, med en mission om att föra in det norrländska i operakonsten.